201FI EN

Ohjelma

Kiertoliike 2015
Tanssin poetiikkaa ja politiikkaa

Ensimmäisen Kiertoliike 2015 -tapahtuman teemana on valta - jaettu valta - mielivalta. Luennot, paneelit, keskustelut sekä esitykselliset puheenvuorot tarkastelevat vallan teemaa tanssin kentällä niin tekijyyden, työprosessien, estetiikan, ohjelmistosuunnittelun, rahoitusrakenteiden kuin yhteisöllisyydenkin näkökulmasta. Miten nämä rakenteet näyttäytyvät tanssin kentällä ja ketkä niiden takana ovat?

//KATSO KOKO OHJELMA

Kiertoliike 2015
Tanssin poetiikkaa ja politiikkaa

Kiertoliike on uusi tanssin kentän valtakunnallinen ammattilaisfoorumi, joka kokoaa tanssin toimijoita yhteen tanssin kentältä lajiin ja taustaan katsomatta jakamaan, kuulemaan, keskustelemaan ja vaikuttumaan. Vuosittain eri puolilla Suomea kiertävän, paikallisten tanssifestivaalien yhteydessä järjestettävän foorumin teemat koostuvat alan ajankohtaisista kysymyksistä.

Ensimmäisen Kiertoliike 2015 -tapahtuman yleisteemaksi on valittu valta - jaettu valta - mielivalta. Luennot, paneelit, pyöreän pöydän keskustelut sekä esitykselliset puheenvuorot ja kannanotot lähestyvät vallan teemaa tanssin kentällä sekä tekijyyden, työprosessien, estetiikan, ohjelmistosuunnittelun, rahoitusrakenteiden että yhteisöllisyyden näkökulmasta.

Kiertoliikkeen key note -luennot virittävät osallistujat kaksipäiväiseen tapahtumaan ja toimijoiden omiin debatteihin. Filosofi, valtiotieteen tohtori Maija-Riitta Ollilan luento Tanssija vallan näyttämöllä johdattelee vallan teemaan pohtimalla vallan hajoamista, kehollisuuden nousua vallankäytössä sekä tanssitaiteilijan vaikutusvaltaa. Professori Kirsi Monni käsittelee luennossaan 2000-luvun tanssitaidetta, sen asemaa ja taiteellisia mahdollisuuksia historiallisten, poliittisten ja filosofisten näkökulmien kautta. Esseisti Antti Nylén pohtii puolestaan taiteilijan tehtävää ja asemaa nykytodellisuudessa sekä taiteen arvoa ja työn käsitettä. Teemoja syvennetään paneeleissa ja keskusteluissa, joihin osallistuu laajasti erilaisia tanssin toimijoita eri puolilta Suomea. Kiertoliike kannustaa myös ruumiillisiin puheenvuoroihin ja kannanottoihin! Provosoivastikin otsikoitujen osioiden tavoite on herättää keskustelua ja paitsi innostaa jakamaan hyviä käytäntöjä, myös mahdollistaa monenlaisten näkökulmien esiin tuominen ja sitä kautta erilaisiin toimintamalleihin ja -logiikoihin tutustuminen.

Tapahtuman moderaattoreina toimivat läänintaiteilija Anniina Aunola, toiminnanjohtaja Raija Ojala ja kulttuuritoimittaja Raisa Rauhamaa.

Kiertoliikkeen kunnianhimoisena tavoitteena on lisätä alan vuoropuhelua ja verkostoitumista Suomessa. Parhaimmillaan se aiheuttaa törmäyksiä sekä väittelyä, tarjoaa uusia kontakteja ja yhteistyönmahdollisuuksia ja edistää tanssin kentän vahvistumista alan toimijoista käsin.

Kiertoliike järjestetään yhteistyössä Pohjoisen tanssin aluekeskuksen, Itäisen tanssin aluekeskuksen, Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen, Sisä-Suomen tanssin keskuksen, Läntisen tanssin aluekeskuksen ja Tanssin aluekeskus Helsingin kanssa. Tapahtuman sisältötyöryhmään ovat kuuluneet taiteellinen johtaja Jarkko Lehmus, toiminnanjohtaja Raija Ojala, toiminnanjohtaja Lotta Skaffari ja Tanssin talon sisältöasiantuntija Johanna Tuukkanen. Kiertoliike 2015 -tapahtuma järjestetään 2.-3.11.2015 Liikkeellä marraskuussa -festivaalin yhteydessä Helsingin Kaapelitehtaalla ja sen tuottavat Tanssin talo ja Zodiak - Uuden tanssin keskus.

Tunnelmia

Tunnelmia Kiertoliike 2015 -tapahtumasta. Kuvat Pekka Mäkinen.

Suora lähetys

Suora lähetys Paneeli 1:stä Valssaamosta maanantaina 2.11.2015 klo 14.15-15.45 katsotavissa täällä.

Instagram & Twitter

Jaa - sharing