Puhujat ja esiintyjät

SUVI AUVINEN

Suvi Auvinen tuli tunnetuksi valtakunnan päivystävänä anarkistina. Ammattiaktivisti ja toimittaja on koulutukseltaan teatteritaiteen maisteri. Hän on ohjannut lukuisia esityksiä sekä opettanut teatteri-ja tanssitaiteilijoita mm. Teatterikorkeakoulussa. Talonvaltausten ja anarkismin kautta Auvinen on liikkunut eläineettisten kysymysten sekä ilmastokriisin pariin. Auvista kiinnostaa toimia mahdollisimman tehokkaasti paremman maailman puolesta, olipa toimintaympäristö mikä tahansa.

Kuva: Meri Björn

LAURA MARLEENA HALONEN

Laura Marleena Halonen on näyttelijä ja esitystaiteilija, ja toinen Ilmastokirkko-kollektiivin perustajista. Ilmastokirkko on uskonnollisesti sitoutumaton esitystaideprojekti ja kollektiivi, joka tutkii esityksissään ekologisen kriisin ja pyhän suhdetta. Se etsii kuvastollisesti moninaisia ja ajantasaisia reittejä käsitellä ilmastokriisiä ruumiillisilla, kokemuksellisilla ja yhteisöllisillä tavoilla. Esitysten tekemisen lisäksi Ilmastokirkko järjestää työpajoja ja ottaa aktiivisesti osaa suomalaiseen ja kansainväliseen ilmastoliikkeeseen.

Kuva: Aleks Talve

PAULIINA LEIKAS

Pauliina Leikas on taiteilija ja kulttuurin sekatyöläinen, joka hoitaa tällä hetkellä Mustarindan toiminnanjohtajan pestiä. Leikasta innostavat kollektiivinen työskentely ihmisten ja kasvien kanssa, käsityöt, pitkäkestoiset prosessit ja teorian saattaminen käytäntöön. Häntä kiinnostaa ”miten kaikki toimii”, ja vapaa-aikansa hän viettää kunnostaen vanhaa taloa maaseudulla.

Kuva: Annina Mannila

TIINA ARJUKKA HIRVONEN

Tiina Arjukka Hirvonen on Mustarinda-seuran aktiivi, taiteilija ja taidekasvattaja, joka toimii mm. yhdessäolon tapoja miettien sekä lumenluonnin parissa puuhaillen Hyrynsalmen Mustarinda-talolla. Hän työskentelee myös monitieteisen ympäristö- ja taidekasvatuksen parissa. Hirvonen on opiskellut tanssin ja somatiikan koulutusohjelmassa ja on pahasti kallellaan tanssillisiin ja kehollisiin työskentelytapoihin. Hirvosta kiinnostaa myös hiihtäminen ja lintujen talviruokinta.

AURI AHOLA

Auri Ahola on tanssitaiteilija, joka on tehnyt monipuolisen uran klassisesta baletista nykytanssiin kotimaisilla ja kansainvälisillä näyttämöillä. Koreografina hän yhdistää saamelaiskulttuuria ja tanssitaidetta. Lisäksi Ahola on tehnyt tanssikasvatustyötä Saamenmaalla, koollekutsunut eri taiteenalojen ammattilaisista koostuvia työryhmiä ja toteuttanut taidetapahtumia. Ahola asuu Inarissa Muddusjärven saaressa sijaitsevalla pientilalla, jonka perinnemaisemaa hoitavat talon lampaat.

JUKKA RISTOLAINEN

Jukka Ristolainen on toiminut vapaana taiteilijana vuodesta 2002 lähtien. Hän on asunut Kangasniemellä Kokon tilalla vuodesta 2006 lähtien. Tila toimii peruslähtökohtana Ristolaisen taiteelliselle työlle ja siellä järjestetään Kokko1721-taiteilijaresidenssiä. Ristolaisen taiteellisessa työssä perinteinen fyysinen työ luo jatkumon nykytanssin maailmaan. Tanssin kehollisuuden vieminen erilaisiin paikkoihin sekä erilaisten esityskonseptien ja uusien yleisöjen löytäminen on hänelle paikkamääreisessä työskentelyssään tärkeää.

PAULA TUOVINEN

Paula Tuovinen on Taiteen edistämiskeskuksen johtaja. Hän toimi Taideyliopiston vararehtorina 2013-2018 ja Teatterikorkeakoulun rehtorina 2005-2012. Tuovinen on tehnyt kuitenkin pääasiallisen uransa tanssitaiteilijana. Häntä innostaa myös jooga ja koirat.

Kuva: Noora Geagea

Ari Tenhula

Ari Tenhula on koreografi ja tanssija. Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmän johtajana hän toimi 2000-2002. Tenhula on toiminut Liikkeellä marraskuussa festivaalin taiteellisena johtajana 2006 – 2018. Hän toimi Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen professorina 2008–2018 ja Teatterikorkeakoulun opetuksesta vastaavana varadekaanina 2014–2018. Vuodesta 2018 hän on toiminut Zodiak – Uuden tanssin keskuksen toiminnanjohtaja.

Moderaattorit

MAIRE KARUVUORI

Maire Karuvuori on performanssitaiteilija, tuottaja ja kirjoittaja ulkosaaristosta. Hän työskentelee itsenäisesti sekä osana Horonkäristys-duoa. Tammikuuhun 2019 saakka hän toimi esitystaiteen läänintaiteilijana Satakunnassa. Karuvuoren ihanteita ovat rohkeus, viisaus ja valistuneisuus, tasa-arvo, totuus ja rakkaus. ”Maailma on kohtaus. Taide yleensä ja performanssi etenkin tarjoavat monenlaisia edellytyksiä kohtaamisille. Vuorovaikutus yleisön kanssa on paitsi välttämätön ja hedelmällinen, myös kammottava elementti. Sosiaalisten tilanteiden hallitsemattomuus ja kaoottisuus tekevät sen, ettei voi koskaan täysin varautua siihen, mitä saa. Ja se juuri esityksissä on hienointa!”

Karuvuori toimi Kiertoliikeen moderaattorina myös vuosina 2017, 2018 ja 2019.

HANNA-REETTA SCHRECK

Hanna-Reetta Schreck on helsinkiläinen taide- ja kulttuurihistorioitsija, tutkija, tietokirjailija, opettaja sekä kulttuurihallinnon ja -politiikan asiantuntija. Schreck julkaisi syyskuussa 2017 laajasti huomiota ja kiitosta keränneen elämäkerran suomalaisesta kuvataiteilija Ellen Thesleffistä (Teos). Samalla hän on viime vuodet työskennellyt asiantuntijana Suomen Teatterit ry:ssä sekä taidehistorian tuntiopettajana Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa ja Helsingin avoimessa yliopistossa. Rikkaan työhistoriansa ansiosta hänellä on kokemusta sekä vakituisista työsuhteista kulttuurihallinnossa että määräaikaisista töistä ja apurahatutkijan arjesta.

Schreck toimi yhdessä Karuvuoren kanssa Kiertoliikkeen moderaattorina myös vuosina 2017, 2018 ja 2019.