Kiertoliike är ett professionellt forum för det Finska dansfältet. Evenemanget, som arrangeras årligen, sammanför fältets professionella aktörer från hela landet för att diskutera och skapa nätverk. Programmet för det två dagar långa evenemanget skapas kring aktuella teman. Evenemanget arrangeras av de Regionala danscentren och Dansens hus. 

Regionala danscenternätverket söker nu Kiertoliike-konstnärer för 2021.

 

2021 arrangeras Kiertoliike som ett hybrid-evenemang i Karleby 8.-9.10.2021. 

Evenemangets tema är Vad nu? Verkligheten efter pandemin. Varje Regionala danscenter söker nu efter en konstnär från var sin region, för att arbeta tillsammans med andra regioners konstnärer i Karleby under tiden 4.-9.10.2021. Om pandemin fortsätter och restriktionerna åtstramas är det möjligt att arbetet sker på distans. Regionala danscentret i Österbotten, huvudarrangör för årets evenemang, söker ingen Kiertoliike-konstnär.

Kiertoliike-konstnärerna arbetar tillsammans under en veckas tid. Temat som konstnärerna skall arbeta med är Framtidens missanpassade oas. Konstnärerna bestämmer själv hur de bearbetar temat. Till arbetet hör att konstnärerna delar med sig de tankar och tematiska aspekter som uppstått under arbetsprocessen, och detta sker som en del av Kiertoliike-evenemangets program. Hur konstnärerna presenterar sitt arbete definieras av gruppen. Det kan vara ett öppet rep, en verkstad, ett diskussionstillfälle, en konstnärlig output, ett seminarium, en demo eller en kombination av dessa.  Arbetets fokus ligger dock i konstnärernas gemensamma process och i att dela och delta. 

Arbetet som en Kiertoliike-konstnär ger möjligheten att möta kollegor från hela landet, och att arbeta tillsammans kring det gemensamma temat under en veckas tid. Arbetsprocessen stöds av danskonstnär Auri Ahola. 

 

Tibtabell

Du binder dig till följande tidtabell när du ansöker om att bli en Kiertoliike-konstnär. Om pandemi restriktionerna åtstramas, kan arbetet ske på distans. 

augusti –  ett introduktionsmöte i zoom

sön 3.10.2021 man anländer till Karleby 

må-fre 4-8.10.2021 arbete i Karleby

fre-lö 8.-9.10.2021 man deltar i Kiertoliike-evenemangets program

sön 10.10.2021 hemresa 

 

Lön

1 200€ + 12% semesterersättning per person. I tillägg betalas konstnärernas resor, logi och dagtraktamenten av det egna Regionala danscentret.  

 

Ansökan

Man gör ansökningnen till Kiertoliike-konstnär med den elektroniska blanketten, som bifogas en fritt formulerad ansökan. Beskriv i din ansökan vilka tankar temat Framtidens missanpassade oas väcker.  Ansökan kan vara i olika format, en text (max 2 A4, pdf), video (vimeo, max 5 min) eller en ljudinbandning (mp4, max 5 min). Bifoga också en kort presentation av dig och din CV.

Ansökningsblanketten: https://forms.gle/idq97u16bw52Br549

 

Ansökningstid 

Ansökan för Kiertoliike-konstnär är öppen under tiden 7.4.-28.4.2021 (kl. 23:59). 

Man gör ansökningen med den elektroniska blanketten.

Valet av konstnärer görs av Kiertoliike 2021-evenemangets planeringsgrupp.

 

Tilläggsinformation

Verksamhetsledare Annika Sillander / Regionala danscentret i Österbotten

Tlf. 045 1364372

Epost: annika.sillander@pohjanmaantanssi.fi