PUHUJAT

KIRSI TÖRMI

Tanssitaiteen tohtori Kirsi Törmi on toiminut yli kahdenkymmenen vuoden ajan tanssitaiteen parissa laaja-alaisesti tanssija-koreografina, tuottajana, tutkijatohtorina sekä taiteellisena johtajana (Pyhäjärven Täydenkuun tanssit -festivaali, Routa Company). Törmin erityisosaamisalueita ovat taiteen osallistavat ja vuorovaikutteiset prosessit sekä työhyvinvointiin liittyvät prosessit, luennot ja koulutukset. Törmin viimeisin tutkimushanke ”Piileskelevä liike” (Taideyliopisto 2019-2020) tutki kehon elävöitymistä osallisuuden vahvistajana. Kirsi toimii myös työnohjaajana ja hahmoterapeuttina Väestöliitossa sekä työyhteisösovittelijana ja TRE-ohjaajana ja -kouluttajana omassa yrityksessään.

Kirsi Törmi, doktor i danskonst, har varit verksam inom fältet i över tjugo år. Hon har mångsidig arbetserfarenhet som dansare-koreograf, producent, forskare och konstnärlig ledare (Pyhäjärvi Täydenkuun tanssit -festivalen, Routa Company). Törmis expertis ligger i konstnärliga processer som är deltagande och interaktiva samt processer, föreläsningar och skolningstillfällen inom arbetsvälmående. Törmis senaste forskning ”Piileskelevä liike” (den gömda rörelsen) (Konstuniversitet 2019-2020) undersökte kroppens aktivering som en gemenskapsbildande faktor. Kirsi verkar också som en arbetshandledare och gestaltterapeut för Befolkningsförbundet och som medlare för arbetssamfund, TRE-instruktör och tränare i sitt eget företag.

OTTO TÄHKÄPÄÄ

Otto Tähkäpää on entinen historiantutkija ja nykyinen tulevaisuudentutkija sekä Tulevaisuuskoulun perustaja, joka on perehtynyt erityisesti työn, osaamisen ja oppimisen sekä kestävän tulevaisuuden kysymyksiin. Tulevaisuuskoulu on niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin tunnustettu tulevaisuuskasvatuksen edelläkävijä, jonka toiminnassa tulevaisuudentutkimus yhdistyy taiteellisiin ja toiminnallisiin menetelmiin. Tähkäpää on myös työn murroksen kokemusasiantuntija, sillä päivätyönsä ohella hän toimii myös Ellun Kanojen vanhempana neuvonantajana, yrittäjänä, kirjailijana ja tulevaisuusaktivistina, jonka aloitteesta on saanut alkunsa palkittu Tulevaisuuspäivä-tapahtuma.

Otto Tähkäpää är en före detta historieforskare och nutida framtidsforskare samt har grundat Framtidsskolan. Han är bevandrad speciellt i frågor om arbetets, kunnandets och lärandets framtidsfrågor. Framtidsskolan som är berömd både hemma som internationellt är en banbrytare inom framtidsuppfostran. I skolans verksamhet kombineras framtidsforskningen med konstnärliga och funktionella metoder. Tähkäpää är också sakkunnig inom arbetets brytning, på sidan om ditt vanliga arbete verkar ha som en senior rådgivare åt Ellun Kanat, företagare, författare och framtidsaktivist. En av hans bedrifter är etableringen av det prisbelönta Tulevaisuuspäivä-evenemanget.

Lotta Kaarla

Lotta Kaarla on tamperelaistunut freelance tanssitaiteilija, jonka juuret ovat Pohjanmaalla Pietarsaaressa. Hän on valmistunut ammattitanssijaksi Tukholman Balettakademienista vuonna 2005 ja on sen jälkeen työskennellyt monipuolisesti tanssin parissa Ruotsissa, Irlannissa ja Suomessa. Hän on työskennellyt monissa musikaaleissa ympäri Suomea niin suomeksi kuin ruotsiksi. Tällä hetkellä hän työskentelee tanssinopettajana Tampereen yhteiskoulun lukiossa. Lotan motto on, että kaikki osaa tanssia ja tanssi kuuluu kaikille. 

Lotta Kaarla är en frilansande danskonstnär, som bor i Tammerfors men har sina rötter i Jakobstad. Hon är utbildad dansare från Balettakademien i Stockholm 2005 och har sedan dess jobbat mångsidigt med dans i Sverige, Irland och Finland. Hon har medverkat i flera musikaler i hela Finland både på finska och på svenska. För tillfället jobbar hon som danslärare vid gymnasiet Tampereen yhteiskoulun lukio i Tammerfors. Lottas motto är att alla kan dansa och dansen tillhör alla.

Lotta Kaarla

Eleni Pierides

Eleni Pierides on vapaa tanssitaiteilija ja -pedagogi, joka työskentelee uuden taidetanssin parissa Keski-Pohjanmaalla. Hänen tavoitteenaan on edistää työllään alueellista tanssitaidetta, josta kertoo mm. vetovastuu koko vuoden 2020 mittaisesta DANCE ALL YEAR LONG KOKKOLA hankkeesta. Lisätietoa Elenin työstä portfoliosivustolta: https://bal.portfoliobox.net/ 

Eleni Pierides är en fri danspedagog och -pedagog som arbetar med ny danskonst i Mellersta Österbotten. Hon har som målsättning att främja den regionala danskonsten med sitt arbete. Ett exempel av detta är t.ex projektet DANCE ALL YEAR LONG KOKKOLA vilket pågick genom hela 2020, och som Eleni producerade.Tilläggsinformation om Elenis arbete hittas i hennes portfolie: https://bal.portfoliobox.net/

 

Lotta Kaarla

Tanja Råman

Tanja Råman on koreografi/tanssija ja TaikaBox ry:n taiteellinen johtaja. Tanja opiskeli tanssijaksi, tanssitieteiden maisteriksi, tanssinopettajaksi sekä kranio-sakraaliterapeutiksi Iso-Britanniassa. Yli 20 vuoden uransa aikana Tanja on luonut laajan kirjon hankkeita näyttämölle, julkisiin tiloihin, online alustoille sekä yhteisön eri ryhmille. Keskeistä hänen taiteelliselle työskentelylle on tanssin ja teknologian yhdistäminen, taiteellisten kokemusten fasilitoiminen yhteisöissä sekä yhteisöllisyyden kehittäminen taiteilijoiden keskuudessa. Tanja muutti takaisin Suomeen vuonna 2015 ja asuu nykyään Oulussa. Pohjoisen taiteen kentän kehittäminen onkin erityisen lähellä hänen sydäntä. 

Tanja Råman är en koreograf/dansare och TaikaBox rfs konstnärliga ledare. Tanja studerade till dansare, magister i dansvetenskap, danslärare och kraniosakral terapeut i Storbritannien. Under sin över 20 år långa karriär har Tanja skapat ett mångsidigt antal av projekt för scenen, allmänna utrymmen, för online plattformar och för olika grupper. Centralt i hennes konstnärliga arbete är att kombinera dans och teknologi, att möjliggöra konstnärliga upplevelser och att utveckla en gemenskap bland konstnärer. Tanda flyttade tillbaka till Finland i 2015 och bor numera i Uleåborg. Att utveckla det nordliga konstfältet är speciellt kärt för henne.

Lotta Kaarla

Julian Owusu

Julian Owusu on tanssija ja tanssinopettaja, joka on toiminut aktiivisesti Hiphop-kentällä vuodesta 2004. Owusun fokus on aina ollut laajasti yhteisöllisyydessä. Hiphop-maailman rinnalla Owusu on myös tehnyt koreografin, tanssijan ja näyttelijän työtä mm. Jojo – Oulun tanssin keskukselle, Oulun kaupunginteatterille ja Zodiak – Uuden tanssin keskukselle. Julian Owusu toimi nuortenkulttuurin läänintaiteilijana 2016-2021 ja on nyt palannut freelancer-taiteilijuuten ja pedagogiseen työskentelyyn. 

Julian Owusu är dansare och danspedagog, som har aktivt jobbat inom Hiphopfältet sen 2004. Julians fokus har alltid varit i gemenskap och samhällsbyggande. Utanför Hiphop-världen har Owusu arbetat som koreograf, dansare och skådespelare för, bland andra, Jojo – Danscentret i Uleåborg, Uleåborgs stadsteater och Zodiak – Centret för ny dans. Under åren 2016-2021 arbetade Julian som länskonstnär för ungdomskultur men har nu återvänt till freelance-konstnärligt och pedagogiskt arbete.

Lotta Kaarla

KIERTOLIIKE-TAITEILIJAT

Janne Aspvik

Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen Kiertoliike-taiteilijana toimii Janne Aspvik. Janne Aspvik valmistui tanssitaiteen kandidaatiksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta vuonna 2010. Hän on työskennellyt tanssijana mm. Helsingin Kaupunginteatterissa sekä Tero Saarisen, Elina Pirisen, Janina Rajakankaan, Liisa Pentin, Mikko Hyvösen, Petri Kekonin, Alpo Aaltokosken ja Maya M. Carrollin teoksissa. Vuonna 2016 hänet valittiin David Zambranon kuukauden mittaiselle EXIN-kurssille. Aspvik on tehnyt myös omaa koreografista tuotantoaan vuodesta 2012 lähtien ja opetuskokemusta hänellä on useista opisto- ja ammattitason tanssikoulutuksista. 

Janne Aspvik är Regionala danscentret i Österbottens Kiertoliike-konstnär. Janne Aspvik utexaminerades med kandidatexamen i danskonst från Konstuniversitetets Teaterhögskola år 2010. Han har jobbat som dansare vid Helsingfors stadsteater och med koreografer som t.ex. Tero Saarinen, Elina Pirinen, Janina Rajakangas, Liisa Pentti, Mikko Hyvönen, Petri Kekoni, Alpo Aaltokoski och Maya M. Carroll. År 2016 blev han vald att delta på David Zambranos månadslånga EXIN kurs. Han har också skapat sina egna verk sedan 2012 och har undervisningserfarenhet från diverse professionella och icke- professionella utbildningsprogram i dans.

Lotta Kaarla

Kaisa Rundelin

Pohjoisen tanssin aluekeskuksen Kiertoliike-taiteilijana toimii Kaisa Rundelin.  “Olen työskennellyt lähes vuosikymmenen freelancerina omien tanssiteatteriteosteni luojana; nyt työn alla on 2022 ensi-iltaan tuleva tanssiteatteriteos, jonka ohjaa Satu Tuomisto. Viimeisimpänä kokoillan teoksena oli Hanna Brotheruksen ohjaama ja JoJo – Oulun Tanssin Keskuksen tuottama TYTÄR 2019-20 . Tanssitaiteessa olen kiinnostunut ihmiskehosta monipuolisen ilmaisun välineenä.  Haluan näyttämöteoksissani ottaa kantaa yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja ihmisyyteen.”

Kaisa Rundelin är Regionala danscentret i Norra Finlands Kiertoliike-konstnär. “Jag har arbetat i närmare tio år som en freelance konstnär, mest med att skapa mina egna verk. Nu arbetar jag med ett dansteaterverk av Satu Tuomisto som kommer att ha premiär i  2022. Senaste helkvälls -verket jag medverkade i var TYTÄR 2019-20, som Producerades av JoJo Uleåborgs center för dans och regisserades av Hanna Brotherus. I danskonsten är jag intresserad av kroppen som ett verktyg för ett mångsidigt uttryck. I mina scenkonstverk vill jag ta ställning till olika fenomen i samhället och det mänskliga.” 

 

Lotta Kaarla

Riikka Kosola

Läntisen tanssin aluekeskuksen Kiertoliike-taiteilija on Riikka Kosola. Riikka Kosola on Ranskassa opiskellut tanssitaiteen maisteri ja koreografi. Viimeisimpiä Suomessa tehtyjä koreografioita ovat Huone 45 (suurteos Huoneiden kirja, ohjaaja Alma Rajala) XXYZ, Ryppäitä! ja Kana La Poule. Kosolaa kiinnostaa näkymättömän tilan geometrisuus sekä liikkeen ja tilan välinen dramaturgia ja pelillisyys. Tanssitaiteen yhteiskunnallinen merkitys on Kosolalle tärkeä osa työtä taiteilijana.

Riikka Kosola är Regionala danscentret i Västra Finlands Kiertoliike-konstnär. Riikka Kosola är en magister i danskonst och koreograf som studerat i Frankrike. Hennes senaste verk i Finland är Rum 45 (en del av storverket Huoneiden kirja – Rummens bok, regisserat av Alma Rajala)  XXYZ, Ryppäitä! och Kana La Poule. Kosola är intresserad av det osynliga rummets geometriska natur, och dramaturgin och återspeglingen mellan rörelsen och rummet. Danskonstens samhälleliga betydelse är en viktig del av Kosolas arbete som konstnär. 

Lotta Kaarla

Sebastian Lopéz-Lehto

Keski-Suomen Tanssin keskuksen Kiertoliike-taiteilijana toimii Sebastian Lopéz-Lehto. Sebastian López-Lehto on valmistunut Taideyliopiston koreografin koulutusohjelmasta 2018. Omassa työssään hän on kiinnostunut tällä hetkellä yhteisön muodostuksen ruumiillisuudesta ja koreografisuudesta sekä nk. valtamerellisestä tunteesta (so. ruumiillinen rajojen hälveneminen tai yhteyden tunne ympäristön kanssa) somaattisessa harjoituksessa. Syksyllä 2021 hän työskentelee esiintyjänä mm. Riikka Vuorenmaan Vaaran-projektissa Rovaniemellä sekä Samuli Emeryn Confession Games teoksessa Jyväskylässä.

Sebastian Lopéz-Lehto är Regionala danscentret i Mellersta Finlands Kiertoliike-konstnär. Sebastian López-Lehto utexamineras som koreograf från Konstuniversitet i 2018. I sitt eget arbete är han intresserad för tillfället av det kroppsliga och koreografiska i hur samfund formas. Samt i den så kallade oceaniska känslan (dvs. när de kroppsliga gränserna suddas ut eller en känsla av samband med omgivningen) i somatiska övningar. Under hösten 2021 arbetar han som dansare i bl.a. Riikka Vuorenmaas Vaara-projekt i Rovaniemi och i Samuli Emerys verk Confession Games i Jyväskylä. 

 

Lotta Kaarla

Tuulia Soininen

Pirkanmaan Tanssin keskuksen Kiertoliike-taiteilija on Tuulia Soininen. Hän on uransa alkuvaiheilla oleva tanssi- ja videotaiteilija. Tuulia on valmistunut tanssijakoreografiksi Falmouthin yliopistosta Englannista ja myöhemmin suorittanut Tampereella audiovisuaalisen alan näyttötutkinnon. Tuulian praktiikassa tällä hetkellä olennaista on tanssin ja videon keskustelun tutkiminen, etenkin korona-aika on tuonut aiheen ajankohtaiseksi. Tuulia on muunmuassa kuvannut ja leikannut Alalantela Companyn tanssivideoteoksen HEARKEN ja toteuttanut useita tanssivideoita sekä perinteisiä taltiointeja. Tällä hetkellä hän työstää koreografin ja kuvaajan roolissa työryhmän kanssa tanssilyhytelokuvaa To Be Touched. 

Tuulia Soininen är Pirkanmaa danscentrets Kiertoliike-konstnär. Hon är en dans- och videokonstnär som nyligen påbörjat sin karriär. Tuulia utexaminerades som dansare och koreograf från Falmouth universitet i England, och har efter det erlagt en tentamen inom audiovisuella fältet i Tammerfors. Det väsentliga i Tuulias praktik för tilfället är att undersöka dialogen mellan dans och video, något som corona-tiden har gjort aktuellt. Tuulia har bland annat filmat och klippt HEARKEN dansvideoverket, av Alalantela Company, och förverkligat ett flertal dansvideon och traditionella inspelningar. För tillfället arbetar hon med danskortfilmen To Be Touched som en koreograf och kameraperson tillsammans med en arbetsgrupp.

Lotta Kaarla

Milla Ovaska

 Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen Kiertoliike-taiteilijana toimii Milla Ovaska. “Olen Milla Ovaska ja asun ITAK:n alueella Kuopiossa. Tanssin kentällä olen tuore tapaus, reilu vuosi sitten Outokummusta valmistunut. Tällä hetkellä opiskelen Alexander-tekniikan opettajaksi ja valmistelen osana työryhmää lapsille suunnattua tanssiteosta Kun vuohi kaatuu – tarinoita Von Milkistä ja kumppaneista. Aiempaa koulutusta minulla on kasvatustieteen kandin verran sekä tanssipedagogiikan opintoja. Luovuuttani ruokkii ajatus: ”Just nyt ei tarvii mitään”.”

Milla Ovaska är Regionala danscentret i Östra Finlands Kiertoliike-Konstnär. “Jag är Milla Ovaska och bor på ITAKs område i Kuopio. Jag är ganska ny på dansfältet, blev färdigutbildad från Outokumpu för ca. ett år sedan. För tillfället studerar jag till lärare i Alexander-teknik och skapar tillsammans med en arbetsgrupp dansverket åt barn Kun vuohi kaatuu – tarinoita Von Milkistä ja kumppaneista. Jag har en tidigare kandidatutbildning i pedagogik och studier i danspedagogik. Min kreativitet närs av tanken: “Just nu så behövs inget”.”

 

Lotta Kaarla

Virva Talonen

Zodiak – Uuden tanssin keskus, Tanssin aluekeskus Helsingin Kiertoliike-taiteilija on Virva Talonen. Tanssitaiteilija Virva Talonen työskentelee koreografina, esiintyjänä ja kirjoittajana.Taiteellisessa työskentelyssään hän keskittyy tällä hetkellä ihmisyyden olemassaolon haurauden ja voimakkuuden väliseen ristiriitaan ja siitä syntyvän olosuhteen tutkimiseen. Hänen teoksiaan on kantaesitetty Suomessa mm. Zodiak -Uuden tanssin keskuksessa, Barker -teatterissa, Routa Companyssä, Kiasmassa sekä eri tanssifestivaaleilla sekä Japanissa, Palestiinassa ja Skotlannissa.

Virva Talonen är Zodiak –  Centret för ny dans, Regioanala danscentret i Helsingfors Kiertoliike-konstnär. Danskonstnär Virva Talonen arbetar som koreograf, scenkonstnär och skribent. I sitt konstnärliga arbete ligger henner fokus för tillfället i motstridigheten mellan mänskliga tillvarons skörhet och styrka och i att undersöka förhållandet som uppstår däri. Hennes verk har haft premiär bl.a. på Zodiak – Centret för ny dans, Barker -teatern, Routa Company, Kiasma och vid olika dansfestivaler samt i Japan, Palestinien och Skotland.

 

Lotta Kaarla

MODERAATTORIT

MAIRE KARUVUORI

Maire Karuvuori on performanssitaiteilija, tuottaja ja kirjoittaja ulkosaaristosta. Hän työskentelee itsenäisesti sekä osana Horonkäristys-duoa. Tammikuuhun 2019 saakka hän toimi esitystaiteen läänintaiteilijana Satakunnassa. Karuvuoren ihanteita ovat rohkeus, viisaus ja valistuneisuus, tasa-arvo, totuus ja rakkaus. ”Maailma on kohtaus. Taide yleensä ja performanssi etenkin tarjoavat monenlaisia edellytyksiä kohtaamisille. Vuorovaikutus yleisön kanssa on paitsi välttämätön ja hedelmällinen, myös kammottava elementti. Sosiaalisten tilanteiden hallitsemattomuus ja kaoottisuus tekevät sen, ettei voi koskaan täysin varautua siihen, mitä saa. Ja se juuri esityksissä on hienointa!” Karuvuori toimi Kiertoliikeen moderaattorina myös vuosina 2017, 2018, 2019 ja 2020.

Maire Karuvuori är en performancekonstnär, producent och författare hemma från den yttre skärgården. Hon arbetar både självständigt och som en del av Horonkäristys-duon. Fram till januari 2019 arbetade hon som Satakundas länskonstnär inom scenkonst. Karuvuoris idealer är mod, visdom och upplysning, jämlikhet, sanning samt kärlek. ”Världen är en scen. Konst i allmänhet och framför allt performancekonst ger ett brett spektrum av förutsättningar för möten. Interaktion med publiken är inte bara nödvändigt och fruktbart, utan också ett läskigt inslag. Okontrollerbarheten och kaoset i sociala situationer gör att du aldrig är helt beredd på vad du får. Och det är det bästa med föreställningar! ”

Karuvuori modererade också evenemangen i 2017, 2018, 2019 och 2020.

HANNA-REETTA SCHRECK

Hanna-Reetta Schreck on helsinkiläinen taide- ja kulttuurihistorioitsija, tutkija, tietokirjailija, opettaja sekä kulttuurihallinnon ja -politiikan asiantuntija. Schreck julkaisi syyskuussa 2017 laajasti huomiota ja kiitosta keränneen elämäkerran suomalaisesta kuvataiteilija Ellen Thesleffistä (Teos). Samalla hän on viime vuodet työskennellyt asiantuntijana Suomen Teatterit ry:ssä sekä taidehistorian tuntiopettajana Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa ja Helsingin avoimessa yliopistossa. Rikkaan työhistoriansa ansiosta hänellä on kokemusta sekä vakituisista työsuhteista kulttuurihallinnossa että määräaikaisista töistä ja apurahatutkijan arjesta.

Schreck toimi yhdessä Karuvuoren kanssa Kiertoliikkeen moderaattorina myös vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Hanna-Reetta Schreck är en Helsingforsbaserad konst- och kulturhistoriker, forskare, fackförfattare, lärare samt expert på kulturadministration och politik. I september 2017 publicerade Schreck en biografi om den finska bildkonstnären Ellen Thesleff (Teos), som fick stor uppmärksamhet och beröm. Samtidigt har hon arbetat de senaste åren som sakkunnig vid Finlands teaterförening och som timlärare i konsthistoria på teaterhögskolan vid Konstuniversitetet och Helsingfors öppna universitet. Tack vare sin mångsidiga arbetshistoria har hon erfarenhet både av att vara fast anställd inom kulturförvaltning och av tidsbegränsat arbete och en stipendiats vardag.

Schreck, tillsammans med Karuvuori, modererade också evenemangen i 2017, 2018 och 2019.