2021 arrangeras Kiertoliike som ett hybrid-evenemang i Karleby 8.-9.10.2021. Evenemangets tema är Vad nu? Verkligheten efter pandemin.

 

Kiertoliike-konstnärer för 2021 utvalda

 

I ansökningsprocessen valdes Kaisa Rundelin (Regionala danscentret i Norra Finland), Riikka Kosola (Regionala danscentret i Västra Finland), Sebastian Lopez-Lehto (Regionala danscentret i Mellersta Finland), Milla Ovaska (Regionala danscenter i Östra Finland ), Tuulia Soininen (Pirkanmaa Danscentret) och Virva Talonen (Zodiak – experimentelt center för nutidsdans). Janne Aspvik valdes till Kiertoliike-konstnär för Regionala danscentret i Österbotten. Som konstnär som representerar det organiserande regionala centrum valdes han utifrån sökningen.

Kiertoliike-konstnärerna arbetar tillsammans i en vecka i Karleby innan evenemanget börjar och kommer att öppna sitt temabaserade arbete för deltagarna på evenemanget lördag den 9 oktober 2021.

Danskonstnären Auri Ahola kommer att vara vägledande konstnär för Kiertoliike-konstnärerna under arbetsveckan.

Arbetsgruppen som har ansvar för evenemangets innehåll fick totalt 20 applikationer av hög kvalitet, där det givna temat hade beaktats från många håll. I konstnärsvalen ägde man särskild uppmärksamhet åt behandlingen av temat, såväl som helheten som bildades av de Kiertoliike-konstnärena tillsammans som en grupp (till exempel för att möjliggöra rikedom av olika generations upplevelser och åsikter).

Arbetsgruppen som har ansvar för evenemangsprogrammet inkluderar medlemmar av Karleby vinterdans festivalens konstnärliga arbetsgruppens medlemmar, danskonstnärer Hanna Korhonen och Eleni Pierides, Regionala danscentret i Österbottens verksamhetsledare Annika Sillander, producent Anni Fahler, Routa Companys /Regionala danscentret i Norra Finland producent Miia Kauppinen, Dansens hus programchef Mikael Aaltonen, kontaktchef Mirva Tamppinen samt Zodiak – experimentelt center för nutidsdans konstnärlig ledare Harri Kuorelahti, chef för publikarbete Katja Kirsi.

Kiertoliike-evenemanget kommer att hållas 2021 för sjunde gången. Konstnärer rekryterades för fjärde gången. Evenemanget arrangeras av Dansens hus och Regionala danscenternätverk. År 2021 är Regionala danscenter i Österbotten huvudarrangör.

I Karleby 8–9 oktober 2021 kommer uppmärksamhet ägnas åt dansfältets föränderliga arbetsbilder. Evenemanget har titeln Vad nu? Verkligheten efter pandemin. Ett preliminärt program kommer att publiceras och registreringen börjar i slutet av maj 2021.

 

Tilläggsinfo

 

Regionala danscentret i Österbotten
Verksamhetsledare Annika Sillander,
annika.sillander@pohjanmaantanssi.fi, +358 45 136 4372
www.kiertoliike.tanssintalo.fi